Utredardagarna 2015

26 - 27 August 2015 , Stockholm - Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7Att arbeta som utredare - forskare, kommunikatör, skribent och projektledare i samma roll


Du som arbetar som utredare har många olikadelar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, hur du ska komma dit, vem du behöver hjälp av och mycket mer. Vidare måste du kunna få ihop rapporten på ett bra sätt – både text- och innehållsmässigt. Du måste få andra människor att förstå det du vill ha sagt.

Under en av föreläsningarna får du lyssna till Anna Hultin, som är chef för analysenheten, Inspektionen för vård och omsorg och som har arbetat med analysverksamhet inom offentlig sektor i närmare 20 år. Anna kommer prata om hur du bäst får ihop innehållet i en rapport – vad är ditt syfte? Hur ska du sortera ut den relevanta informationen? Hur kan du hitta den röda tråden
mellan problembeskrivning, analys, slutsatser och förslag? Anna kommer även prata om konsekvensbeskrivningar och varför de är viktiga för förståelsen av förslagen.

Mikael Gilljam är tillbaka i år och under sitt mycket populära block om utredningsmetodik kommer han bland annat prata om att lägga tid på det viktiga – att en väl genomtänkt problemformulering innebär att halva jobbet är gjort!

Många har efterfrågat exempel från pågående utredningar, och under ett av blocken kommer du att kunna inspireras av tre pågående eller nyligen avslutade utredningar och lära dig av de erfarenheter de har gjort.

Missa inte heller den separata bokningsbara fördjupningsdagen den 28 augusti 2015, som handlar om att skriva rapporter av hög kvalitet.

Konferensen behandlar:

  • Att få ihop innehållet i rapporten - så sorterar du ut relevant information och hittar den röda tråden mellan problembeskrivning, analys, slutsatser och förslag
  • Att lägga tid på det viktiga - en väl genomtänkt problemformulering innebär att halva jobbet är gjort!
  • Konsten att formulera intervju- och enkätfrågor
  • Så tar du fram och presenterar statistik på bästa sätt
  • Lyssna till aktuella exempel från pågående eller nyligen avslutade utredningar - vad kan du lära av dem?

Ladda ner broschyr i PDF-format!

Till anmälan och prisinformation!
Kontaktpersoner för denna konferens:

Projektledare
Mikaela Lithman
Tfn: 08 598 870 00
E-post: mikaela.lithman(a)cku.se

Marknadsförare Moa Essemyr
Tfn: 08 587 662 00
E-post: moa.essemyr(a)cku.se

Sponsrings- & utställningsansvarig Anna Hellergård
Tfn: 08 587 662 79
E-post: anna.hellergard(a)cku.se

Anmälan
Vad
Utredardagarna 2015
När
26. - 27. augusti 2015
Var
Stockholm - Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7
Lägg till händelse till kalender
vCal
iCal
 
 


Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR
Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR.
Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen!

Utredardagarna 2015

Konferensen med allt du behöver för att arbeta som utredare - metodik, statistik samt hur du får ihop rapporten innehålls-och textmässigt.