Utredardagarna 2014

27 - 28 August 2014 , Stockholm - Saturnus konferens, Hornsgatan 15Så lyckas du att skriva relevanta utredningar med god kvalitet


Utredardagarna 2014 erbjuder en kvalificerad genomgång om hur man skriver relevanta utredningar med god kvalitet ur olika aspekter.
Följande ämnen kommer belysas; genomgång av relevanta metodval, utredningstekniker som håller för att få till stånd en professionell utredning, hur man på bästa sätt kan skapa värde för uppdragsgivaren, vilken metod som bör väljas vid en omfattande utvärdering. Hur du kan bli en bättre utredare helt enkelt!

Du som arbetar med utredningsarbete behöver få ständig uppdatering om aktuella utredningar och ha verktyg för att skriva relevanta utredningar med god kvalitet, som har genomslag och effekt. Vilka metoder är bäst att använda för att nå framgång med sin utredning? är en huvudfråga som vi kommer försöka besvara ur olika aspekter.

Ytterligare nyckelfrågor som kommer belysas under konferensens två dagar är: hur man skriver utredningar som når fram till läsarna, hur utredningar kan bli användbara och hur en bra utredningsmetodik ser ut, från start till mål.

Vi har glädjen att ha med Robin Travis från riksdagens utredningstjänst. Han är en mycket erfaren utredare som kommer att föreläsa om sina erfarenheter från utredningar och särskilt om att vara utredare i en politisk organisation.

Konferensen Utredardagarna 2014 tar upp det som är mest relevant för dig som arbetar som utredare inom den offentliga sektorn. Du ges goda möjligheter till att utvecklas i din roll som utredare.

Det kommer även finnas tid för diskussion och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i samma position som du. Du ges goda möjligheter till att bredda ditt personliga nätverk.

Konferensen behandlar:

  • Utredningsmetodik från start till mål. Att skriva en genomtänkt problemformulering. Vilka jobb ska jag åta mig som utredare och vilka inte? Hur ska resultaten presenteras och paketeras?
  • Förankra din utredning och skapa genomslagskraft genom att använda språket som verktyg
  • Delphi-metoden - en metod för att nå expertkonsensus
  • Hur förbereder man en utredning? Utredningstekniker, metodval och erfarenheter därvav
  • Högkvalitativa rapporter. Sammanfattningen - så lyfter du fram essensen av ditt arbete
  • Utvärderingens mål, resultat och effekter
  • Hur kan utredningar bli användbara?


Missa inte fördjupningsdagen: Skriv rapporter av hög kvalitet

Ladda ner broschyr i PDF-forma!

Till anmälan och prisinformation!
Kontaktpersoner för denna konferens:

Projektledare
Teresa Dalkvist
Tfn: 08 598 870 00
E-post: teresa.dalkvist(a)cku.se

Marknadsförare Moa Essemyr
Tfn: 08 587 662 00
E-post: jessica.lindstrom(a)cku.se

Sponsrings- & utställningsansvarig Anna Hellergård
Tfn: 08 587 662 69
E-post: anna.hellergard(a)cku.se

Anmälan
Vad
Utredardagarna 2014
När
27. - 28. augusti 2014
Var
Stockholm - Saturnus konferens, Hornsgatan 15
Lägg till händelse till kalender
vCal
iCal
 
 


Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR
Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR.
Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen!

Key Note Speaker

Utredare i en politisk organisation
Robin Travis, Riksdagen