Ny- och ombyggnation av ishallar

24 - 25 April 2013 , Stockholm - Saturnus konferens, Hornsgatan 15


 

Onsdag 24 april 2013
Konferensdag 1
08:30
Registrering och morgonkaffe
09:00
Ordförande Hans Nyman, RiteIce hälsar välkommen.

09:10

Praktikfall

Projekt Stoppsladd
 • Energistatistik ishallar generellt
 • Energianvändning i ishallar
 • Effektiviseringsåtgärder - exempel och utfall
 • Refletioner och framtid
  - Energimätning/-uppföljning
  - Kompetensutveckling/informationsbehov
  - Organisation
  - Incitament för besparing

Jörgen Rogstam har jobbat med kylteknisk utveckling av CO2-kylsystem sedan år 2000 och specifikt med ishallar sedan 2004. Han har lett en nationell teknik- och energiinventering av Sveriges ishallar sedan 2009 och arbetar på Energi & Kylanalys AB. Jörgen Hjert, sitter med i anläggningsutskottet på Svenska Ishockeyförbundet.

10:40
Förmiddagskaffe
11:00
Vatten och iskvalitet
 • Hur når du bästa möjliga iskvalitet och lägsta möjliga energiförbrukning?
 • Vattenbehandling och isuppbyggnad
 • Praktiska exempel från verkligheten

Hans Nyman, RiteIce.

12:30
Lunch

13:30

Praktikfall

Energibesparing i Ältahallen och övriga kommunala ishallar
 • Så förlängdes ishallens öppethållande med 2 månader, utan ökad energiförbrukning
 • Mätning och analys av energiförbrukningen
 • Kombinationen av god iskvalitet och bra inomhusmiljö
 • Met lättskötta system för driftspersonalen

Elchin Jafarov, teknisk handläggare, Idrott & Fritid, Nacka kommun och Åsa Engwall, fritidsdirektör, Nacka kommun.

14:15

Praktikfall

Ny ishall i Nässjö med tillhörande teknikbyggnad på Skogsvallen
 • Vilka utmaningar och erfarenheter finns från byggnation av ishallen och övriga kringbyggnader?

Fredrik Lindgren, Tekniska serviceförvaltningens byggchef, Nässjö kommun.

15:00
Eftermiddagskaffe
15:30
Kylsystem med koldioxid som köldmedium i ishallar
 • Energianvändning i ishallar
 • Kylsystemens energianvändning
 • Koldioxidteknikens utveckling
 • Värmeåtervinning
 • Systemlösningar
 • Praktikfall från Kanada
 • Lönsamhet och framtidsutsikter

Jörgen Rogstam, Energi & Kylanalys AB.
Hannu Ruuskanen
har arbetat med kylteknik sedan mitten av 1990-talet i olika former. Sedan mitten av 2012 arbetar han på Advansor A/S.

16:30
Ordförande sammanfattar och avslutar dagen
Torsdag 25 april 2013
Konferensdag 2
08:30
Morgonkaffe
09:00
Riskerna med ammoniak i kylanläggningar
 • Ammoniak i kylanläggningar och behov av riskanalys
  - Varför behövs riskanalys? Belysning av risker och lagstiftande krav
  - På vilka vis kan en risknalays göras och vad ska den innehålla?
  - När behöver en riskanalys genomföras?
  - Erfarenheter från industrin och förslag till riskminimerande åtgärder
 • Praktikfall på genomförandet av en riskanalys

Peter Dahl & Ebba Lindgren, riskingenjörer, Inspecta.

10:00
Förmiddagskaffe
10:30
Så upprätthåller man energiöverföringsprestanda (energibesparing) i delsystemen i en ishall

Rafael Ospino, Chemiclean AB.
11:30
Från månskensrink till ishall
 • Lindefallets SK och det lokala engagamngets betydelse
 • Tekniskt; bygge och byggnad samt kyla/tork och energiförbrukning
 • Kommunal nytta och samverkan

Andreas Edström, sedan flera år ordförande i Lindefallets SK.

Olle Persson
, sedan -97 ordförande i Lindefallets Byaråd. Till vardags är Olle projektrådgivare vid det kommunala Hudiksvalls Näringslivs AB.

12:30
Lunch
13:30
Belysningens påverkan på människa och ekonomi
 • Alla ska inom kort byta ut all sin belysning
 • Är LED-belysningen färdigutvecklad?
 • Hur fungerar tekniken?
 • Vad ska du tänka på?
 • Hur ska du veta när du ska byta?

Logistikstörningarnas arbetsmiljöproblem

 • Verksamhetens vardag
 • Sportsliga och andra evenemang
 • Säkerhetsaspektens prioritering
 • Förlorade intäkter

Jan Kans, Vision4sports, har tidigare arbetat som arenachef, energikonsult och VD i fastighetsbolag.

14:30
Eftermiddagskaffe
15:00
Pist (bädd), vägg, tak och dess prestanda
 • Vilka är kraven och hur följer du dessa?
 • Vad ger det för effekt med förändringar som görs?
 • Praktiska exempel på vad förändringarna ger för konsekvenser

Folke Björk, professor i byggnadsteknik vid Kungliga tekniska högskolan.

16:00
Paneldiskussion med några av konferensens talare
16:30
Ordförande sammanfattar och avslutar konferensen
Fredag 26 april 2013
Fördjupningsdag (INSTÄLLD)
Energieffektivisering i ishallar

Med driften av ishallar kommer flera tunga utgifts-poster. Sett till en period på 20 år står installations-kostnaden för 15-20 % och energikostnaden för så pass mycket som 70-80 %. Den stora möjligheten till att påverka framtida energikostnader är vid planeringen av ishallen. Förutsättningarna för energiförbrukningen kan också skilja sig avsevärt beroende på ett antal faktorer. Men vilka är då dessa faktorer? Och hur planerar du på bästa sätt din ishall för att maximera energieffektiviseringen? Under en högintensiv dag kommer vi att gå igenom hur du mest effektivt kapar energikostnader genom att se över bl.a. nedanstående processer;
 • Istillverkning - kompressorer och pumpar
 • Uppvärmning - kondenseringstemperatur, kylavfuktning m.m.
 • Belysning - frekvensstyrning, materialval etc.
 • Övriga energislukande delar i ishallen

Missa inte denna högintensiva fördjupningsdag som leder till stora ekonomiska besparingar för din ishall.

Talare meddelas senare.

Hålltider, fördjupningsdag:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Fördjupningsdagen startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30
Lunch
15:00 Fördjupningsdagen avslutas

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Anmälan
Vad
Ny- och ombyggnation av ishallar
När
24. - 25. april 2013
Var
Stockholm - Saturnus konferens, Hornsgatan 15
Lägg till händelse till kalender
vCal
iCal
 
 


Konferensen vänder sig till

....dig som arbetar som platschef, avdelningschef, enhetschef, anläggningschef på Förvaltningen för kultur- och fritid, idrottsanläggningar, förvaltare på fastighetsbolag, konsult, entrepenör och leverantör, eller på annat sätt arbetar inom området.

Samarbetspartner:

fritidochparkgrey.jpg